Europa. Manual d'ús

Per a què serveix Europa?. Serveix per allò que decidim els europeus i les europees. La Unió Europea és un espai democràtic que serà allò que vulguin que sigui els qui van a votar. En realitat, Europa és com una navalla suïssa: té molts usos. Em permeto recordar 30 avenços de la Unió Europea.

1. Mobilitat dels treballadors europeus (portal EURES).
2. Un número d'emergències comú a tota Europa, el 112.
3. El major proveïdor d'ajuda humanitària del món.
4. Una gestió comuna de les amenaces contra la salut.
5. Recolzament dels processos democràtics en el món.
6. Prohibició dels assajos amb animals per a fins cosmètics.
7. Assistència als passatgers afectats per retards de vols.
8. Creació de la Xarxa Natura 2000, 20.000 espais protegits.
9. Programa de protecció dels espais litorals.
10. Llibertat de moviments en l'espai europeu Schengen.
11. Creació d'estàndards de consum, com el GSM dels mòbils.
12. Recolzament del sistema agrícola europeu, amb la PAC.
13. Establiment del Servei Voluntari Europeu (SVE).
14. Programa Leonardo de formació professional.
15. Targeta europea de cobertura sanitària.
16. Protecció consular per a tots els ciutadans europeus.
17. L'Erasmus ha beneficiat 1,5 milions d'estudiants universitaris.
18. Comerç d'emissions de CO2 i recolzament de Kyoto.
19. Desenvolupament del BEI (Banc Europeu d'Inversions).
20. TIC al servei dels ciutadans amb el programa i2010.
21. Catalitzadors que redueixen un 95% les emissions de gasos tòxics.
22. Llista negra de les companyies aèries.
23. Distintiu ecològic europeu (eco-label).
24. Homologació dels estudis universitaris (Pla Bolonya).
25. Creació d'un cos policial europeu, l'Europol.
26. Programa de fisió nuclear, amb l'ITER.
27. Iniciativa de desenvolupament de les energies renovables.
28. Força d'Intervenció Ràpida de la Unió, amb 60.000 soldats.
29. Suport a les regions europees: històries d'èxits territorials.
30. Una moneda forta en el mercat financer internacional.

Comentaris

Vicent ha dit…
T'oblides el més rellevant:
Europa, el parlament, els tribunals i les institucions europees, han estat un raig de llum en afers com ara les tortures, els abusos urbanístics o la il·legalització de partits.

Europa ha obligat l'estat espanyol a reconèixer i a resoldre casos de tortura com la infligida als independentistes catalans detinguts en la ràtzia olímpica de Garzon. Europa ha obligat a canviar lleis, com la d'urbanisme valenciana, que atemptaven contra els principis més elementals de la governació pública.

I encara: és el parlament europeu que atura les iniciatives més embogides contra el tràfic P2P o que va posar sobre la taula afers que els governs volien amagar, com els vols secrets a Guantànamo. I és Europa que pressiona l'estat espanyol a costa dels privilegis encoberts de Telefónica i del seu monopoli.

Però quan m'imagine el cost que tindria per a les nostres llibertats no formar part d'Europa em sent decididament pro-europeista. Imaginem un segon l'estat espanyol i els seus polítics vivint i actuant al marge de la pressió que reben de la Unió.

Entrades populars