PeròD'acord

La recerca ha de connectar amb les necessitats reals del país. El problema serà definir necessitat.
Els estudis han de facilitar que els graduats entrin al mercat de treball.
La Universitat ha d'incorporar criteris d'eficiència i de rendabilitat.
Potser sí hi ha estructures de recerca o de docència que es poden reduir o eliminar. No ho sé segur.
És cert que no tothom treballa amb prou intensitat i dedicació. I que podríem fer més. I millor.
Segurament el país no precisa que s'ensenyi tot a tot arreu.
Certament, les universitats hem de fer més transferència, més formació, més informació.
Hem de ser més útils.
Hem de revisar els criteris de contractació. I tant.

D'acord

Ho hem de fer millor. I hem de canviar coses.

Però

El país no es pot permetre un sistema universitari feble.
Invertim massa poc en recerca i innovació. I no hi ha cap altra via de futur.
Ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí... i estàvem només a mig camí.
Necessitem més universitat pública; i millor.
No hi ha un Pla B. O reforcem el sistema universitari públic o la deriva.


Comentaris

Entrades populars