La crisi del totxo

Les opinions van per modes. Ara està de moda recolzar els monjos budistes de Myanmar i cotitzen a la baixa Afganistan o Irak. Fa uns mesos estava de moda criticar el sector de la construcció. Els mateixos que volien cremar les grues i volien canonitzar el Pocero avui vatinicen la més gran de les batacades econòmiques per la crisi del sector. Una crisi que deixarà la salut econòmica del país com el fetge d'Arrabal o Massiel.

D'entrada, accepto dos diagnòstics. Primer, és evident que el sector ha tocat sostre i que comença una caiguda lliure. No sé si un lent aterratge o un violent descens. Però, per entendre's, el que jo no obriria demà seria una agència de promoció d'habitatges. Segon, és cert que un sotrac en el sector de la construcció tindrà uns efectes negatius sobre l'economia. O sigui, sobre tots nosaltres, encara que siguem sexadors de pollastres o professors de papiroflexia. Fins aquí d'acord.

Però el sistema econòmic és molt més complex que aquestes relacions lineals tan directes. Per saber els efectes reals de la davallada del sector de la construcció, haurem de tenir present les reaccions indirectes que provocarà l'aturada del col·lectiu de les grues. Perquè en la xarxa de relacions entre sectors i subsectors, cada moviment d'una peça provoca un ajust en la resta de peces i no sempre en el mateix sentit. L'enfortiment de l'euro manté la inflació a canvi d'enfonsar les exportacions. I el que sempre trobo a faltar en aquestes primeres anàlisis sobre els problemes de la construcció són els efectes (positius, també) de la davallada progressiva dels preus i dels compradors.

Permetim que apunti només unes quantes:
  1. La crisi del sector de la construcció trencarà un model basat en la totxana com a sector refugi, el que fomentarà la inversió en sectors productius. Si els pisos ja no són una inversió, potser ha arribat el moment d'invertir en el sector químic, farmacèutic, en la construcció de joguines o en el tuppersex.
  2. La reducció dels preus de l'habitatge alliberarà els recursos privats, que permetran estimular el consum intern, és a dir, l'economia.
  3. Si baixen els preus de l'habitatge tendiran a baixar genèricament els preus dels locals comercials, actualment tasats a preus astronòmics que desincentiven la iniciativa privada.
  4. És cert que la crisi del sector provocarà una reducció dels llocs de treball (i de les seves corresponents cotitzacions). Però el sector es nodria sobretot de la immigració i de la població jove. Aquests darrers tenien un fort estímul per abandonar el cicle formatiu i incorporar-se ràpidament al mercat de treball. La manca d'oferta laboral pot permetre reduir una de les taxes d'abandonament escolar més altes d'Europa, el que tindrà efectes positius a llarg plaç.
  5. La reducció de l'oferta de construcció privada estimularà la competència i execució de l'obra pública. La manca de demanda privada afavorirà una major dedicació al sector públic i, probablement, una reducció dels preus. Més carreteres, més ràpides i més econòmiques. En un model econòmic altament depenent de l'estat de les seves infrastructures no és poca cosa.
I molts altres. Vol dir això que la crisi del sector de la construcció i de la promoció immobiliària és una bona notícia?. Tampoc. En la xarxa de relacions múltiples, el resultat serà un sudoku que dependrà dels pesos efectius de cada efecte sobre l'economia. En altres paraules, que hores d'ara només House pot predir si estem davant d'un encostipat, d'una grip o d'un quadre agut que requereix trasplantament.

Per cert. Molt bona notícia l'aprovació del Pacte per l'Habitatge de Catalunya amb la participació d'una àmplia representació del sector. Com en el cas de l'aeroport, CiU ha fet costat al PP i s'ha alineat lluny del govern i de la societat civil. En Mas s'assembla cada vegada més al barrufet rondinaire: "A mi no em barrufen els Pactes".

Comentaris

Anònim ha dit…
Tan de bo es trenqui el model basat en la totxana com a sector refugi i que s'inverteixi en els sectors que tú dius.
No obstant, en aquest aspecte, jo sóc més pessimista, crec que el capital que ha invertit en el sector habitatge voldrà invertir en un altre bé imprescindible on poder especular, on els preus siguin gairebè inelàstics. Jo crec que ja han fugit cap a altres sectors, para muestra un paño: l'energia.
La breu desprivatització total i el fet que no hi hagi competencia, farà que es pugui especular molt amb el preu de l'energia.
Espero equivocar-me i que tú tinguis raó.
Anònim ha dit…
Mire. Voy a la edición catalana del País de hoy y leo esto:

Artículo 42. "Una vez agotadas las medidas de fomento (...), en los ámbitos que el Plan Territorial Sectorial de Vivienda (...) califica como ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada, la administración competente puede acordar el alquiler forzoso de la vivienda declarando previamente el incumplimiento de la función social de la propiedad. En el expediente de declaración se ha de advertir de que la administración, una vez transcurridos dos años desde la notificación de la declaración, puede expropiar el usufructo de la vivienda para alquilarlo a terceros. En el expediente de precio justo, se ha de valorar la indemnización correspondiente al derecho de usufructo temporal, atendiendo a los gastos asumidos por la administración en la gestión y en las eventuales obras de mejora ejecutadas en la vivienda y concretando, además, la manera en la que el propietario puede recuperar el uso de la vivienda una vez transcurrido el plazo de alquiler forzoso, que no puede ser superior a cinco años. El procedimiento se ha de ajustar a lo que establece la legislación urbanística y de expropiación forzosa".

Y, al lado, referido a otra cosa (pero que yo lo pego) esto de un tal A.Costas que afina bastante:

"En ocasiones me asalta la idea de que algunas medidas que se proponen desde algunos partidos o grupos políticos catalanes forman parte de un descabellado experimento diseñado para ver hasta dónde la economía puede soportar los efectos de malas políticas sin llegar a hundirse o quedarse rezagada en la carrera de la innovación y del progreso".

Solo decirle que hoy, en Madrid, hace un día de aire muy limpio. Se respira muy bien.
Donaire ha dit…
Pues mire don Güebos ya que es usted tan leído aproveche para echar una ojeada más allá de Aguirrepolis, donde el aire es tan cristalino.

En Dinamarca, un propietario que posea una vivienda y ésta se encuentre vacía durante más de seis semanas, será multado por la administración. La ley Exige que dicho propietario comunique que la vivienda se encuentra vacía.

Pongamos el caso de Holanda. En esta país se permite que una vivienda sea ocupada cuando se encuentra vacía durante más de un año y sólo se le devolverá al propietario cuando éste se comprometa y demuestre que la vivienda no volverá a estar vacía.

En Francia existen distintas ayudas económicas que permiten al propietario de una vivienda rehabilitarla para que pueda colocarla en el mercado de alquiler. Además recibe distintas ayudas como las desgravaciones fiscales o garantía de parte de cobro de los alquileres en el caso de morosidad entre otros problemas que puedan surgir. Aunque también presentan medidas drásticas, como requisar la vivienda durante 12 años si ésta se encuentra vacía más de 18 meses y el propietario no ha hecho lo posible para facilitar su arrendamiento en el caso de que exista demanda de vivienda en el lugar.

Cáspita. Si quiere, podemos seguir con otros ejemplos europeos. Pero nos podemos quedar con el artículo 47 de la Constitución, ése que dice lo del acceso a una vivienda digna, ¿recuerda?. Y no me cite el 33.1 sin perder de vista el 33.2.

Mire. En el mundo mundial, que un país con 40 millones de habitantes tenga un millón de viviendas vacías además de un problemón severo de acceso a la vivienda sería motivo de un consejo de guerra. Supongo que desde su cómoda situación le es muy fácil reirse de esta ley. Pero a mi hermano que acaba de cumplir 30 años y no puede ni plantearse acceder a una vivienda, pues no le resulta tan jocosa.
Pedro ha dit…
No estic ficat en el tema de l'habitatge. Ara, no em treguis el tema de l'aeroport que encara pendrem mal. Conec un altre barrofet rondinaire, un tal Bel, et sona? A més d'ex-diputat del Psoe (NO CONFONDRE AMB DIPUTAT DEL PSC) és catedràtic d'economia i autor del llibre "aeroports i poder". Dic un sol dels seus motius per rebutjar categòricament l'insult de Zapatero o no cal?
Anònim ha dit…
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Donaire ha dit…
Ja. Però no et sembla curiós que fins i tot la patronal més pro convergent hagi beneït l'acord?
Pedro ha dit…
No sé quina és aquesta patronal...però suposo que l'ACAV (associació catalana d'agèncias de viatges) hi té alguna cosa a dir.

Jo destaco el cas d'en Bel perquè és el catedràtic que més domina el tema de llarg, és ex-diputat del Psoe (que no del Psc) i va ser escollit com un dels principals ponents en l'acte del 22-M a l'iese per tothom, fins hi tot pels que ara beneeixen Iberia. Ell era el principal expert i, a dieferència dels altres, per infinits motius que et puc exposar no ha canviat d'opinió.

Tant de bo Sky Team acabi comprant Iberia.
certificado ha dit…
Sin entrar mucho en la crisis del sector inmobiliario, solamente tengo unas preguntas: ¿Qué pasará con los miles de viviendas de los extranjeros que están vacías en nuestro país?. ¿Se les hará la vista gorda a ellos para no crear una imagen de "expropiación" y que inviertan en otros países? ¿Volveremos a ver las diferencias entre extranjeros y españoles(=ciudadanos de segunda) como ya existen en otros aspectos de nuestra legislación: carnet por puntos, liquidaciones de hacienda, etc.? ¿No se creará en el exterior la imagen de que la "segunda potencia turística mundial" está cimentada en el intervencionismo estatal como en los peores tiempos de Boyer?.

Por cierto compararnos con Dinamarca, Holanda o Francia en lo que se refiere a ayudas sociales, sería un poco exagerado...¿no cree?

Estoy en desacuerdo con el "Pacte per l'Habitatge de Catalunya" pero claro: ¿qué sería de nuestros destinos sin la mano "protectora" de la izquierda controlándonos en cada aspecto de nuestra vida?.

Más control de comisiones y de fiscalidad en los abusos especulativos, y verán como se bajaban los precios enseguida.
Y por supuesto, más pisos de Protección oficial para los jóvenes, los parados, las familias con pocos recursos, pero desde luego no hace falta que sean en Pedralbes o en el Paseo de la Castellana para los "amigos" de los de siempre.
Donaire ha dit…
Las cuestiones que comentas se dan en todos los países. El carnet de conducir es competencia de cada Estado y lógicamente no se puede retirar el carnet de conducir de un francés si va por una autopista española. Lo que sí se le puede hacer es meterlo en la cárcel por conducción imprudente. Pero es que en Francia también tiene carnet por puntos y no te quitan los puntos si vas por una carretera francesa. Está en marcha un carnet europeo.

¿Las liquidaciones de hacienda?. Pues lo mismo. Es un fallo del sistema, que se explica porque aunque la economía es mundial, los estados sólo tienen competencias en ámbitos muy reducidos. Pero nuevamente, el problema es recíproco.

El caso de la vivienda es muy diferente. La vivienda no atiende a naciones. Para constatar que está vacía sólo hay que mirar los consumos y si éstos están inalterados durante dos años, el Gobierno podrá aplicar la propuesta de alquiler forzoso.

La imagen exterior de España es la contraria a la que comentas. Hay veces que lanzamos el grito al cielo contra el exceso de presión del sector público y alegamos a la chavezización de la imagen de España. Pero si es todo lo contrario. Ya he comentado que estas propuestas son comunes a toda Europa, con la diferencia que allí el problema de la vivienda no es tan importante porque el alquiler es mucho más frecuente que aquí. NO te preocupes por la imagen exterior de España: ésta (y muchas otras medidas liberticidas) se asume en Europa como absolutamente normales.

Efectivamente, el nivel de ayudas sociales de España es mucho más bajo que en el resto de Europa. Por eso, yo espero copiar su modelo socialdemócrata que quiere decir más servicios sociales con una mayor presión fiscal. ¿Sabes cuáles son los tipos impositivos de Finlandia o de Austria?.

Las propuestas del Pacto de la Vivienda no son de izquierdas. Insito. Se llevan a cabo en toda Europa (que no es precisamente de izquierdas). Y fíjate que se llama PACTO. Quiere decir que las patronales del sector de la construcción, las agencias de promoción inmobiliaria, los sindicatos y en definitiva el conjunto de los agentes del sector han FIRMADO este acuerdo.

Por supuetso, mucho más control de las comisiones y de la fiscalidad. Sin duda.
Anònim ha dit…
Oiga. Que he estado por ahí y no lo he contestado a lo de los pisos, sus ejemplos europeos y demás.

Ese coche parado que ve en el arcén (como los muchos que hay por algunos lares cuando la temperatura es alta) ese es francés. Funciona mal. Como para fijarse. Es más, quieren cambiarlo.

El que viene por el sentido contrario a toda velocidad, como huyendo del lugar al que van Uds, ese es holandés. Le deberían preguntar.

El danés, solo circula por carreteras danesas, pues allí no dejan circular mas que a los nacionales. Lo debería saber.

En fin eso es lo bueno del estado autonómico, que cada uno va por donde quiere. Incluso en sentido contrario. Menos atasco por el camino recto. Que ya les pasó con lo de la economía hasta que se dieron contra un muro.

Y lo de la presión fiscal de Finlandia, a qué se refiere? al PER? o a los nuevos 25.000 funcis? Es que no tengo claro quién defrauda en España si los que trabajan y no pagan, o los que no trabajan y cobran...pero votan.

Por cierto, hablando de coches, que tal su manía con los Hummer? Está curado? Creo que la OMS deberá hacer algo: Se ha convertido en pandemia...(http://www.youtube.com/watch?v=U6ihJApvjLQ)

Entrades populars