03 d’octubre 2012

Ser turista

Ser turista és recordar el nen que un dia vàrem ser